دفتر خدمات پس از فروش و گارانتی:

  • تهران. خیابان انقلاب. خیابان بهار. برج تجاری بهار. طبقه دوم تجاری. واحد ۳۴۶ کد پستی ۱۵۶۱۶۳۵۸۶۳
  • تلفن تماس : ۷۷۶۱۶۲۹۷-۰۲۱
  • تلفن واحد فروش : ۸۸۵۰۵۴۷۶-۰۲۱
  • info@camelionlighting.ir

ارایه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان محترم:

  • تلفن تماس : ۷۷۶۱۶۲۹۷-۰۲۱

روز های سه شنبه و چهارشنبه
۹:۳۰ الی ۱۷:۳۰
و در روز پنج شنبه
۹:۳۰ الی ۱۵:۳۰


ارایه خدمات پس از فروش به همکاران و مصرف کنندگان بیش از ۲۰ عدد لامپ:

  • تلفن تماس : ۷۷۶۱۶۲۹۷-۰۲۱

روز های یک شنبه و دوشنبه
۹:۳۰ الی ۱۷:۳۰
و در روز پنج شنبه
۹:۳۰ الی ۱۵:۳۰


ارایه انتقادات و پیشنهادات و ارتباط به سرپرست واحد خدمات پس از فروش:

  • تلفن تماس : ۷۷۶۱۶۲۹۷-۰۲۱

روز دوشنبه
۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
تلفن : ۸۸۷۳۷۰۶۱ داخلی ۳۰۰
روزهای شنبه دفتر خدمات پس از فروش تعطیل می باشد.

فرم تماس