لامپ های کملیون

خصوصیات برتر

مطابق با استاندارد های لازم
جهت فروش کالا در اروپا
استفاده از چیپ ست های ساخت
کره و تایوان
فاقد سرب - جیوه - کادمیوم
و دیگر مواد آلوده کننده محیط زیست
بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک
جهت انتقال بهینه حرارت