لامپ شمعی ال ای دی مدل کریستالی

لامپ شمعی ال ای دی مدل کریستالی

0 sold

لامپ شمعی ال ای دی مدل کریستالی LED

مدل وات وات برابر لومن cct(k) Ra لومن/وات طول عمر پایه ابعاد زاویه پرتو بارکد
قطر ارتفاع
LED6-C37/265/E14-STD1-adv اشکی E14 کریستالی ۶ ۴۸ ۵۹۰ ۶۵۰۰ >80 ۹۸ ۱۰۰۰۰ E14 ۳۸ ۱۳۰ ۲۳۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۲۰۸۹
LED6-C37/230/E14-STD1-adv اشکی E14 کریستالی ۶ ۴۸ ۵۶۰ ۳۰۰۰ >80 ۹۳ ۱۰۰۰۰ E14 ۳۸ ۱۳۰ ۲۳۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۲۰۹۶
LED6-C37W/265/E14-STF1 اشکی E14 ۶ ۴۲ ۵۰۰ ۶۵۰۰ >80 ۹۱ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۲۵ ۲۸۰ ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۳۷۲
LED6-C37W/240/E14-STF1 اشکی E14 ۶ ۴۱ ۴۸۰ ۴۰۰۰ >80 ۸۷ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۲۵ ۲۸۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۶۳۱
LED6-C37W/230/E14-STF1 اشکی E14 ۶ ۴۱ ۴۸۰ ۳۰۰۰ >80 ۸۷ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۲۵ ۲۸۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۳۸۹
LED6-C37/265/E14-STB1 کریستالی E14 ۶ ۴۰ ۵۰۰ ۶۵۰۰ >80 ۹۸ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۰۵ ۲۴۰ ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۴۱۹
LED6-C37/227/E14-STB1 کریستالی E14 ۶ ۴۰ ۴۷۰ ۲۷۰۰ >80 ۹۲ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۰۵ ۲۴۰ ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۴۲۶
LED6-C37/265/E14-STA1 کندل E14 ۶ ۴۲ ۵۰۰ ۶۵۰۰ >80 ۹۱ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۰۵ ۲۸۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۲۰۰۳
LED6-C37/230/E14-STA1 کندل E14 ۶ ۴۱ ۴۸۰ ۳۰۰۰ >80 ۸۷ ۱۵۰۰۰ E14 ۳۵ ۱۰۵ ۲۸۰  ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۲۹۷
LED6-C37W/265/E27-STF1 اشکی E27 ۶ ۴۰ ۴۷۰ ۶۵۰۰ >80 ۷۸ ۱۵۰۰۰ E27 ۳۸ ۱۳۰ ۲۳۰
LED6-C37W/230/E27-STF1 اشکی E27 ۶ ۴۰ ۴۷۰ ۳۰۰۰ >80 ۷۸ ۱۵۰۰۰ E27 ۳۸ ۱۳۰ ۲۳۰
LED6-C37/265/E27-STB1 کریستالی E27 ۶ ۴۰ ۴۹۰ ۶۵۰۰ >80 ۸۱ ۱۵۰۰۰ E27 ۳۸ ۱۰۸ ۲۳۰ ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۵۳۲
LED6-C37/227/E27-STB1 کریستالی E27 ۶ ۴۰ ۴۷۰ ۲۷۰۰ >80 ۷۸ ۱۵۰۰۰ E27 ۳۸ ۱۰۸ ۲۳۰ ۴۸۹۵۱۶۲۶۰۱۵۴۹

 

0

TOP

X