لامپ حبابی ۷ وات ال ای دی LED مات

لامپ حبابی ۷ وات ال ای دی LED مات

0 sold

لامپ حبابی ۷ وات ال ای دی LED مات

مدل وات وات برابر لومن cct(k) Ra لومن/وات طول عمر پایه ابعاد
قطر
LED7-A60/265/E27-STQ1 ۷ ۴۸ ۶۲۰ ۶۵۰۰ >70 ۹۳ ۱۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED7-A60/230/E27-STQ1 ۷ ۴۷ ۵۹۰ ۳۰۰۰ >70 ۸۸ ۱۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED9.5-A60/265/E27-STQ1 ۹٫۵ ۶۰ ۸۰۶ ۶۵۰۰ >80 ۸۵ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED9.5-A60/240/E27-STQ1 ۹٫۵ ۶۰ ۸۰۶ ۴۰۰۰ >80 ۸۵ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED9.5-A60/227/E27-STQ1 ۹٫۵ ۶۰ ۸۰۶ ۲۷۰۰ >80 ۸۵ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED12-A60/265/E27-STQ1 ۱۲ ۷۵ ۱۰۸۰ ۶۵۰۰ >80 ۱۰۳ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED12-A60/240/E27-STQ1 ۱۲ ۷۵ ۱۰۸۰ ۴۰۰۰ >80 ۱۰۳ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED12-A60/227/E27-STQ1 ۱۲ ۷۵ ۱۰۸۰ ۲۷۰۰ >80 ۱۰۱ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED15-A60/265/E27-STQ1 ۱۵ ۱۰۰ ۱۵۸۰ ۶۵۰۰ >80 ۱۱۲ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED15-A60/227/E27-STQ1 ۱۵ ۱۰۰ ۱۵۲۱ ۲۷۰۰ >80 ۱۰۸ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۰
LED20-A67/250/E27-adv ۲۰ ۱۵۰ ۲۴۵۲ ۵۰۰۰ >80 ۱۲۳ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۷
LED20-A67/227/E27-adv ۲۰ ۱۵۰ ۲۴۵۲ ۲۷۰۰ >80 ۱۲۳ ۲۰۰۰۰ E27 ۶۷
0

TOP

X