مطابق با استاندارد های لازم جهت فروش کالا در اروپا

استفاده از چیپ ست های ساخت کره و تایوان

فاقد سرب - جیوه - کادمیوم و دیگر مواد آلوده کننده محیط زیست

بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک جهت انتقال بهینه حرارت